Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.
telc vizsgahely
7621 Pécs, Király u. 12.
06 (72) 214 090   06 (70) 507 5566  
pecs[k]bonusnyelviskola.hu
hétfő–péntek 10.00–17.00

Június 9-ig

-11.000

kedvezmény

telc vizsgahely

GINOP Plusz-3.2.1-21

Szakmai, soft skill, informatikai és nyelvi képzések pályázati forrásból, 70 milliárd forint értékben

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21 pályázat megvalósítása a Bonus Nyelviskola és Oktatási Központ közreműködésével Magyarország egész területén

Képzési programjaink listája

IFKA által validált képzéseink listája


A pályázat célja, hogy a vállalkozások olyan támogatást kapjanak a foglalkoztatottak technológiai, illetve olyan irányú képzésére, amelynek eredményeként magasabb hozzáadott értéket tudnak a vállalatuknál előállítani. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladata, hogy a kiemelt ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok és munkavállalói számára a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő képzések lebonyolítását biztosítsa felnőttképzők bevonása révén. A vállalkozások a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül jutnak hozzá a képzési költség támogatásához, valamint a munkavállalók képzése alatt kieső munkaidőt kompenzáló bértámogatáshoz.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatásra 2022. október 1. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig.

Kik lehetnek támogatott vállalkozások?

Milyen elvárások vonatkoznak a támogatott vállalkozásokra a képzések megvalósítását illetően?

A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás vagy online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés valósítható meg.
A képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával és a képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.
Kieső munkaidőre jutó bér támogatása: Kizárólag a képzésben töltött munkaórákra jutó bruttó bér és szociális hozzájárulási adó vehető figyelembe.

A támogatás mértéke

Kizárólag a képzési támogatás esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.

A célcsoport képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás a kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

Az egy vállalkozás részére a jelen felhívás alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

Elszámolható képzési költségek


A táblázat mozgatható!

KÉPZÉS TÍPUSA

EGY FŐRE JUTÓ ÓRADÍJ

MAX. CSOPORT-LÉTSZÁM
/ KÉPZÉS (FŐ)

Szakmai ismeretre irányuló

Olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

3 500 Ft

12

Soft skill

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

3 000 Ft

12

Információs és kommunikációs technológiák

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

2 500 Ft

12

Nyelvi

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

2 000 Ft

6

A továbbadott támogatás mértékének növeléséhez kapcsolódó indikatív feltételek

Amennyiben a kérelem az alábbi 4 feltétel valamelyikének megfelel, az egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség összege növelhető:

Területi szempontok érvényesítése: A képzésbe vont munkavállalók (vagy egy részük) foglalkoztatása a támogatást igénylő vállalkozás szabad vállalkozási zónában található telephelyén történik. (A szempont kizárólag az érintett munkavállalók esetében alkalmazható.)

Ágazati szempontok érvényesítése: A pályázatot benyújtó vállalat kiemelt iparágban működik. A támogatást igénylő vállalkozás főtevékenységeként a felhívás 7. mellékletében meghatározott TEÁOR számmal rendelkező tevékenység bejegyzésre került 2020. december 1-ét megelőzően.

Kiemelt képzési területek érvényesítése: A képzési költség Hirdetményben meghatározott arányát teszi ki az IKT, digitalizáció, technológia területekhez kapcsolódó képzések részaránya.

Képzésbe vont hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalók:
A szempont kizárólag az érintett munkavállalók esetében alkalmazható:

Eredményességi mérés a továbbadott támogatást igénylő vállalkozások esetében

A vállalkozások részére megítélt továbbadott támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított 12 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Eredményességi szempontok:

A képzőkre vonatkozó feltételek

A Bonus Nyelviskola és Oktatási Központ mindezen szigorú feltételeknek megfelel. Széles körű szakmai tapasztalatunkkal hatékonyan tudjuk támogatni az Ön vállalkozását a megfelelő szakmai, informatikai, soft skill és nyelvi képzések kiválasztásában, valamint a pályázat elkészítésében.


IFKA által validált képzéseink listája

Miért érdemes a Bonus Nyelviskolával tervezni a pályázat megvalósítását?

Szakértő csapatunk segítségével a képzések megvalósítása mellett a pályázatírást és a projekmenedzsmentet is elvégezzük, valamint a képzési terveket is összeállítjuk az Ön vállalkozása részére. Az elmúlt években iskolánk több mint egy milliárd forint értékben valósított meg képzéseket állami és Európai Uniós források felhasználásával, így nagy tapasztalattal rendelkezünk a legszigorúbb elszámolási feltételeknek való megfelelésben is.

Megvalósított pályázatok

Akik eddig minket választottak pályázatuk megvalósításához

A
Ajka Kristály, Alap-Ép Kft, Alba-Kenyér Zrt, Alienline Kft, Alstom Hungária Zrt, APEH Pest Megyei Igazgatósága, Arany-Ajtó Kft, Aranybika Szálló Kft, Árnyas-Terasz Kft, Azzurro-Hatvan Kft
B
Bárándi Kenyér Kft, Barát Papír Kft, Bella Itália Bt, Berényi Téglaipari Kft, BGL-NET Kft, BH Duna Kft, Bitu-Team Kft, Boutiqe Hotel Zara, British American Tobacco, BSX-com Bt, Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, Budapesti Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Business Power System Kft
C, Cs
Calendula Kft, Center Computer Kft, Cez Kft, Chio Wolf Kft, Coventry House Kft, Csabatalk Kft, Crazy-Wood Kft, Czakó Transz Kft
D
DDP Logisztika Kft, Dél-Copy Kft, Délfa 2000 Kft, Digistar Kft, Dózsa Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft, Duna Autó Zrt, Dunasteel Kft
E, É
Ebond Kft, EBT Euro Borsod Trade Kft, Együtt Garage Kft, ELKÁ Épületgépész és Kereskedelmi Kft, Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft, Enép Thermoház Kft, Enertech Kft, Érdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Erdőgépker Kft, Értő Kft, Euroinvest Waste Kft, Euromix NK Kft, Euroways Kft
F
Fejó-Therm Kft, Fenyves Kft, Fiorács Kft, FM Pack Kft, Fresh Foodie Hungary Kft, FTR 2000 Kft, Fuvarozunk Kft
G
Gáz Kanizsa Épszer Kft, Gépítész Kft, G-M Bőripari Kft, 4G- Tech Kft
H
Hal-Kov Kft, Hanság-Fertőmenti Szövetkezet, Hennlich Kft, Horváth-Turza Trans Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft, HRM Center Kft, Hungatoner Kft
I
IMH Kft, IQ Kecskemét Kft, Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kft, Íz-Kalauz Kft
K
Kígyós Csárda Kft, KK Trafik Kft, Komcad Kft, Korpusz Taberna Kereskedelmi Kft, Kőnig Kft, Krió Őssejt Kutató Intézet Zrt, KSH Szeged, Kühne & Nagel Kft
L
Lasi Bau Építőipari Kft, Layer Kft, Lego Magyarország, Litofilm Nyomdaipari Szolgáltató Kft
M
Magony-Text Kft, Maximal Cargo Kft, Mechanitec Kft, Mecsektex Könnyűipari Kft, Mee Kábelgyár, Méhkerék Önkormányzata, Metripond 93 Kft, Mezei-Vill Kft, Mezőhegyesi Lókorház, Minipack Kft, Molkont Kft, Mondelez Hungária Kft, Moravia Hungary Kft, Móra Kő Betonelem-Gyártó Start Szociális Szövetkezet, Mucius Scaevola Tervező és Szolgáltató Kft, Multisteel Hungary Kft
N, Ny
Nexon Kft, Noble-Tech Kft, Nyír-Demonich Zrt
O, Ó
Óbester Panzió Kft, Országos Gyógyszerészeti Intézet
P
P Development Kft, P1 Médiaügynökség Kft, PC Trade Systems Kft, Pero-Safe Kft, Pharmakristály Bt, Picipó Sütőipari Kft, Planta Medicia Kft, PMT Szerszámgép Kft, Polipowder Kft, Polyefkó Lászlóné ev, Pöti Bt, Proaktív Plusz Kft, Profi Transz Kft, Profil Copy 2000 Kft, Pub-Lic ’96 Kft
Q
Qualisoft Kft, Quatro Sport Kft
R
Repack Kft, Ro-Ly Bau Kft
S, Sz
Schmitz Cargobull Magyarország Kft, Schneider Fémipari Kft, Schneider Informatikai Kft, Shipʹs Supply Budapest Kft, Síaréna Kft, Silver Forest Logisticsystem Kft, SLV-Metal Kft, Smart Informatika Kft, SolvElectric Technologies Kft, Sony Music Hungary Kft, Számalk Zrt, Szegedi Távfűtő Kft
T
Tachotax Műszeripari Kft, Tea Trade Kft, Termometal Hungary Kft, Toplaptop Kft, Tréning 360 Kft, Tungsram Operations Kft
U
Uni-Joker Kft.
V, W
V. Auto Kft, Vision Építésziroda Építészeti és Informatikai Kft, Véd-Sz Kft, Vektor Tervező Kft, Vrec-Co Export-Import Kft, Wanapack Kft, Wirsbo Kft, World Courier Hungary Kft
X, Y, Z
X-R Copy Kft, Z-Door Kft, Zebra Neo 2014 Kft, Zomkó Kft

Kapcsolattartás:

Schubert Gábor
Telefon: +36 (70) 249 8960
E-mail: pecs@bonusnyelviskola.hu
MINŐSÍTETT ÉS AJÁNLOTT

A Q logós védjegyet az 1992-ben alakult NYESZE adja egy szigorú minősítési rendszer alapján, amely 50 szakmai szempontot tartalmaz. Így az Ajánlott Nyelviskola cím valódi garanciát jelent a diákok számára.

bővebben


Telc nyelvvizsga

A frankfurti központú telc nyelvvizsga
Európa egyik legismertebb és elfogadottabb vizsgája.
A Bonus Nyelviskola Pécs akkreditált telc vizsgahely.

bővebben


ANGOLTANULÁS KÜLFÖLDÖN

A Bonus Nyelviskola Pécs 2019 tavaszától angliai nyelv-tanfolyamokat szervez az LSI Portsmouth partneriskolájaként.
Az LSI Portsmouth Anglia TOP no. 1 iskolája!
bővebben

Keress ránk
Instagramon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Fel